Đội ngũ nhân viên

Phòng Khám hiện có các bác sĩ đông và tây y, y sĩ và các điều dưỡng tốt nghiệp tại các trường đại học và cao đẳng về y tại Việt Nam. Một số nhân viên tình nguyện làm việc sau khi tốt nghiệp tại các trường chính quy. Một số nhân viên khác được Phòng Khám hỗ trợ học bổng để đi học, sau đó về phục vụ lại cho Phòng Khám.

 

 

No data to display