Máy Đo Loãng Xương

MÁY ĐO LOÃNG XƯƠNG MEDIX DR ( Pháp ).

  •  Máy có tính ổn định cao: sai số thấp hơn  < 1%.
  •  Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA

   DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry) là phương pháp đo mật độ xương được

sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Độ chính xác của phương pháp cao, từ 85% đến 99%.

 

 

 

 

 

No data to display