Sáng ngày 03/11/2016, Bệnh xá Tình Thương Kinh 7 đã vui mừng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập. Đức cha phụ tá Giuse Trần Văn Toản đã đến chủ tế thánh lễ mừng ngày trọng đại này.
Sáng ngày 03/11/2016, Bệnh xá Tình Thương Kinh 7 đã vui mừng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập. Đức cha phụ tá Giuse Trần Văn Toản đã đến chủ tế thánh lễ mừng ngày trọng đại này.
Sáng ngày 03/11/2016, Bệnh xá Tình Thương Kinh 7 đã vui mừng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập. Đức cha phụ tá Giuse Trần Văn Toản đã đến chủ tế thánh lễ mừng ngày trọng đại này.
Như anh chị em đã biết, đầu tháng 10 vừa qua, thiên tai đã tàn phá khốc liệt một số tỉnh Miền Trung Việt Nam. Mặc dù đến hôm nay, nước lũ đã rút, nhưng những thiệt hại để lại thì không thể kể xiết. Cuộc sống của anh chị em tại các tỉnh này trước kia vốn khó khăn, nay lại càng thêm khốn khổ.
Như anh chị em đã biết, đầu tháng 10 vừa qua, thiên tai đã tàn phá khốc liệt một số tỉnh Miền Trung Việt Nam. Mặc dù đến hôm nay, nước lũ đã rút, nhưng những thiệt hại để lại thì không thể kể xiết. Cuộc sống của anh chị em tại các tỉnh này trước kia vốn khó khăn, nay lại càng thêm khốn khổ.
Như anh chị em đã biết, đầu tháng 10 vừa qua, thiên tai đã tàn phá khốc liệt một số tỉnh Miền Trung Việt Nam. Mặc dù đến hôm nay, nước lũ đã rút, nhưng những thiệt hại để lại thì không thể kể xiết. Cuộc sống của anh chị em tại các tỉnh này trước kia vốn khó khăn, nay lại càng thêm khốn khổ.
Phương án hiệu quả nhất hiện nay cung cấp vỏ bình 20L để chiết nạp nước rồi vận chuyển đến bà con vùng lũ để họ có nước sạch sử dụng, đồng thời họ có thể dùng vỏ bình nước như một cái phao cho trẻ em đeo vào người phòng khi di chuyển trong vùng nước lũ mà không sợ bị chết đuối.
Page 1 of 3 (27 items)
Prev
[1]
2
3
Next