BÀI THUỐC NHẮM ĐÍCH MỚI ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐA U TỦY XƯƠNG
Trong tháng 11 năm 2015, Cục quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cấp phép lưu hành đối với 3 thuốc mới cho điều trị bệnh lý đa u tủy xương ở các bệnh nhân đã được điều trị trước đó. Ba thuốc mới bao gồm: - Daratumumab (Darzalex; Janssen Biotech) – là một kháng thể đơn dòng đầu tiên được cấp phép cho điều trị đa u tủy xương ở các bệnh nhân đã được điều trị với ít nhất 3 liệu pháp điều trị trước đó. - Ixazomib (Ninlaro; Takeda Pharmaceuticals) – là thuốc ức chế proteasom đường uống đầu tiên được cấp phép trong liệu pháp phối hợp với linalidomide và dexamethason cho điều trị bệnh lý đa u tủy xương ở các bệnh nhân đã được điều trị với ít nhất 1 liệu pháp điều trị trước đó. - Elotuzumab (Empliciti; Bristol-Myers Squibb) – là kháng thể đơn dòng thứ 2 được cấp phép cho điều trị bệnh lý đa u tủy xương ở những bệnh nhân đã được điều trị với 1 đến 3 thuốc trước đó , thuốc cũng phải được phối hợp với lenalidomide và dexamethason. Ba hoạt chất mới này tạo ra các lựa chọn mới quan trọng cho điều trị và góp phần vào sự phát triển nói chung của các liệu pháp điều trị bệnh lý đa u tủy xương.
Page 1 of 2 (11 items)
Prev
[1]
2
Next